Web Analytics Made Easy - Statcounter

سخنگوی مرکز ملی فضای مجازی از آغاز فعالیت کارگروه رسیدگی به کندی اینترنت خبر داد

امیر خوراکیان، سخنگوی مرکز ملی فضای مجازی درباره دستور رئیس جمهور در جلسه اخیر شورای عالی فضای مجازی که برای بررسی کندی اینترنت و نارضایتی کاربران از نحوه استفاده از آن صادر شده بود، گفت: علیرغم گزارش هایی که درباره بهبود وضعیت اینترنت و توسعه زیرساخت ها و شبکه در کشور داده می شود، کاربران و به ویژه کسب و کارها نباید در استفاده از اینترنت که تمام جوانب زندگی به آن مرتبط است، مشکل داشته باشند. به همین دلیل، این موضوع نگرانی رئیس جمهور نیز هست.

رئیس جمهور در جلسه اخیر شورای عالی فضای مجازی دستور داد تا در کنار گزارش های توسعه شبکه و تحولات فنی، کارگروهی برای بررسی نظرات عموم کاربران و کسب و کارها درباره وضعیت اینترنت و نحوه استفاده از آن و کیفیت آن (اعم از سرعت و کیفیت) تشکیل شود تا گزارشی را برای شورای عالی فضای مجازی تهیه کند.

سخنگوی مرکز ملی فضای مجازی گفت: با این روش، ما متوجه خواهیم شد که اگر بین گزارش های داده شده درباره وضعیت اینترنت و واقعیت های درک شده توسط مردم و کاربران تفاوت یا اشکالاتی وجود دارد، دقیقاً کجاست و با چه تصمیمات و چه اصلاحات (فنی یا فرآیند) مشکل حل خواهد شد.

وی در خصوص روش بررسی وضعیت اینترنت در کارگروه تصریح کرد: سازوکار بررسی در همان کمیته مشخص خواهد شد و احتمالاً به صورت نظرسنجی های مستقیم و غیرمستقیم از کسب و کارها و عموم مردم، گزارش های فنی از مراکز مرتبط در کشور، اپراتورها و وزارت ارتباطات و از طریق روشی که توسط کارگروه تشخیص داده شود، قطعاً این گزارش ها تهیه خواهد شد.

خوراکیان در ادامه به وظایف تشکیل کارگروه اشاره کرد و گفت: ما می توانیم فضایی را فراهم کنیم که استفاده از اینترنت و انجام امور روزانه و مربوط به کسب و کارها در آن با کندی و مشکل مواجه نباشد.

وی در خصوص وضعیت تشکیل این کارگروه گفت: در حال حاضر، این کارگروه با محوریت مرکز ملی تشکیل و فعالیت آن آغاز شده است. امیدواریم به زودی بتوانیم بررسی ها و گزارش های لازم را در این زمینه تهیه کنیم.

خوراکیان در خصوص زمان ارائه نتایج این کارگروه به رئیس جمهور و مردم گفت: زمان مشخصی در مصوبه وجود ندارد، اما این کارگروه در حداقل زمان ممکن گزارش های لازم را تهیه خواهد کرد و به محض تهیه شدن، در دستور شورای عالی فضای مجازی قرار خواهد گرفت.

وی در پایان در خصوص اعضای مختلف این کارگروه گفت: مسئولیت این کارگروه بر عهده مرکز ملی فضای مجازی است و اعضای آن شامل تعدادی از اعضای حقیقی شورای عالی فضای مجازی، تعدادی از مدیران و کارشناسان مرکز ملی فضای مجازی و تعدادی از همکاران وزارت ارتباطات است.