Web Analytics Made Easy - Statcounter

افزونگی در مراکزداده

اهمیت و ضرورت سرویس دهی بدون وقفه در مراکزداده

امروزه بسیاری از کسب و کارها خدمات خود را بصورت برخط به کاربران عرضه می نمایند. این در حالی است که حتی یک ساعت قطعی یا اختلال در سرویس‌ دهی آنها می‌تواند خسارات مالی، کاهش اعتبار، کاهش بهره وری و سلب اعتماد کاربران و مشتریان نهایی را به همراه داشته باشد.

به عنوان مثال اگر خدمات یک بانک و یا سازمان ثبت احوال بدون اطلاع قبلی و به صورت پیش بینی نشده حتی یک نوبت و به مدت کمتر از یک ساعت از دسترس خارج شود، نه تنها باعث ایجاد اختلال در بسیاری از خدمات اصلی و وابسته ایجاد می نماید بلکه تصویری منفی از نام این بانک و سازمان در ذهن کاربران، مخاطبان و مشتریان ایشان شکل خواهد گرفت.

لذا سرویس دهی بدون وقفه و متناسب با اهداف و ماموریت های تعریف شده برای هر کسب و کار، از اهمیت و ضرورت دو چندانی در ارائه این خدمات بصورت برخط برخوردار است.

تعریف افزونگی در مراکزداده

مهمترین گام در تضمین پایداری و دسترس‌پذیری خدمات یک مرکزداده، طراحی و ساخت آن بر اساس یکی از استانداردهای معتبر و پرکاربرد در این حوزه است. یکی از اصلی ترین ویژگی‌های چنین مراکزداده ای، قابلیت افزونگی است. افزونگی به معنای فراهم نمودن بالاترین سطح اطمینان و پایداری در صورت بروز خرابی های پیش بینی نشده است. منظور از خرابی می‌تواند قطعی برق، خرابی تجهیزات، بلایای طبیعی، خطای انسانی، آتش‌سوزی، سیل و خرابی‌های فیزیکی و … باشد. عوامل زیادی در جلوگیری از خرابی موثر هستند. تجهیزات، نیروی انسانی و فرآیندها سه ضلع اصلی مثلث خرابی یک مرکزداده هستند. که در این نوشتار به ضلع یا عامل اول، یعنی تجهیزات پرداخته می شود.

فراهم‌سازی سیستم‌ها و قطعات افزونه برای هر جزء مرکزداده می‌تواند نقاط مشکوک به خرابی و قطعی را از بین ببرد. دستیابی به 100 درصد افزونگی بسیار ایده‌آل‌گرایانه است و هزینه نسبتا بالایی دارد.

سطوح افزونگی در مراکزداده

هر مرکزداده‌ای نیاز به افزونگی دارد اما با توجه به نقش و حساسیت مرکزداده و نوع عملیات و فرآیندها باید سیستم‌ها و قطعات افزونه انتخاب و به کار گرفته شوند. الزاماً استفاده از سطح بالایی از افزونگی به معنای اطمینان‌پذیری بیشتر نیست، زیرا می تواند موجب بروز پیچیدگی بیشتر در کنترل و مدیریت مرکزداده و عامل بروز خطا و خرابی بصورت غیرمستقیم شود.

بصورت کلی افزونگی در مراکزداده به چهار سطح کلی تقسیم می شود. در این دسته بندی منظور از N=Need به معنی نیاز و معادل ظرفیت اصلی و مورد نظر در مرکزداده است:

  • سطح یک: N
  • سطح دو: N+2 , N+1
  • سطح سه: 2N
  • سطح چهار: 2N+2 , 2N+1

* شایان ذکر است روش های و تعابیر دیگری از این 4 سطح اصلی افزونگی به صورت 4N/3, 3N/2 و 5N/4 نیز وجود دارد که در این نوشتار به جزئیات و تفاوت های آن پرداخته نمی شود.

نمایش مفهومی افزونگی در مراکزداده

نمایش مفهومی افزونگی در مراکزداده

شماتیک مفهومی افزونگی در مراکزداده

شماتیک مفهومی افزونگی در مراکزداده

سطوح افزونگی در استانداردهای زیرساخت فیزیکی مراکزداده

موضوع افزونگی بعنوان یکی از مباحث کلیدی در استانداردهای پرکاربرد بین المللی حوزه زیرساخت فیزیکی مراکزداده مورد توجه واقع شده که ضمن استفاده از عبارات اختصاصی در تعریف سطوح یا رده های افزونگی عمدتاً به 4 سطح اصلی تقسیم شده اند. عدد بالاتر، بیانگر سطح افزونگی بالاتر است.

جدول افزونگی مراکز داده

شماتیک ارتباط سطح افزونگی و میزان از کار افتادگی سالانه مراکزداده

شماتیک ارتباط سطح افزونگی و میزان از کار افتادگی سالانه مراکزداده

8- نمونه طرح شماتیک توزیع برق در مرکزداده از 2 پست برق و مسیر مجزا

نمونه طرح شماتیک توزیع برق در مرکزداده از 2 پست برق و مسیر مجزا

* شایان ذکر است طرح ها و راهکارهای معرفی شده در هر یک استانداردهای پنجگانه و پرکاربرد بین المللی در تامین نیازمندی های سطوح مختلف افزونگی، الزاماً مشابه و یکسان بایکدیگر نیستند.

رامتین نورمحمد