Web Analytics Made Easy - Statcounter

تجاری‌سازی فناوری AI، جهت ارتقاء پایداری مراکزداده

تجاری سازی فناوری AI در مراکزداده

شرکت Red Dot Analytics-RDA با سرمایه گذاری IMO Ventures ،Avior Capital و GSR Ventures اولین بخش از تجاری سازی فناوری هوش مصنوعی جهت بهبود پایداری مراکزداده را به اتمام رسانده است.

این سرمایه گذاری RDA را قادر می سازد تا تحقیقات برنده جایزه خود را به خدمات و برنامه های تجاری سودآور، تبدیل نماید.

فناوری Cognitive Digital Twin

RDA پیشگام در معرفی یک زوج راهکار دیجیتال مبتنی بر هوش مصنوعی است که به عنوان یک زوج دیجیتال شناختی نیز معرفی می شود، و به دگرگون سازی و تحول عملیات و مدیریت مراکزداده کمک می کند.

محورهای این فناوری بر شبکه ای از زوج های دیجیتال رده صنعتی استوار است که با داده های عملیاتی دریافتی از دستگاه های اینترنت اشیا موجود در مراکزداده، توسط یک عامل هوش مصنوعی کالیبره می شود.

اهداف این فناوری

شبکه زوج های دیجیتال به روش حلقه ای دوگانه، در خدمت دو هدف است:

  • آموختن مدل هوش مصنوعی از طریق سنتز کردن حجم زیادی از داده های عملیاتی خود معرف
  • اعتبار سنجی سیاست های کنترلی مشتق شده از آموخته ها در مدل های هوش مصنوعی

کاربرد این فناوری در مراکزداده

تیم اصلی RDA با تکیه بر سال ها تحقیق در بکارگیری فناوری زوج های دیجیتال مبتنی بر هوش مصنوعی، به تخصص ارائه راه حل های اتوماسیون به مشتریان پیشرو در زمینه های ذیل رسیده اند:

  • بهینه سازی سیستم سرمایش دینامیکی مراکزداده
  • نگهداری پیش بین مراکزداده
  • مدیریت ظرفیت در مراکزداده
  • مدل سازی زیرساخت های حیاتی مراکزداده در دنیای فیزیکی
  • بهینه سازی عملیات مراکزداده با بهره گیری از هوش مصنوعی
  • کاهش هزینه انرژی
  • کاهش خطر بروز وقفه و خرابی

ضرورت بکارگیری این فناوری در مراکزداده

افزایش تقاضا برای خدمات دیجیتالی به احداث مراکزداده بیشتر می انجامد که طبیعتاً نگرانی هایی را در مورد مصرف انرژی و تأثیر آن بر تغییرات آب و هوایی بهمراه دارد.

مزایای بکارگیری این فناوری در مراکزداده

این فناوری، اپراتورهای مراكزداده را قادر می سازد تا از تحول دیجیتال مبتنی بر هوش مصنوعی برای حل معضل بزرگ این صنعت یعنی «نحوه دستیابی به بهره وری انرژی بدون به خطر انداختن در دسترس بودن سرویس» استفاده نمایند.

این فناوری پایداری مراکزداده را از نظر انرژی و اثر کربن بهبود می بخشد، زیرا بهره وری، کارایی و انعطاف پذیری مراکزداده را بسیار افزایش می دهد.

مزیت دیگر این است که سرمایه گذاری و هزینه های عملیاتی در یک مرکز داده می تواند کاهش یابد.

دلایل سرمایه گذاری در این فناوری

سرمایه گذاران این تیم از محققان، اهمیت صنعت مرکزداده و تأثیر فزاینده آن بر تغییر اقلیم، همراه با درخشش فناوری RDA را از دلایل خویش برای سرمایه گذاری در تجاری سازی فناوری RDA عنوان کردند.

یکی از شرکای IMO Ventures می گوید، “RDA، به رهبری پروفسور یونگگانگ ون، یک تیم در سطح جهانی از درخشان ترین محققان از MIT ،NTU و USTC را بهمراه دارد. آنها یکی از اولین پیشگامان در  بهینه سازی عملیات مراکزداده، با درک عمیق و دستاوردهای برنده جایزه های جهانی هستند. در سال 2021 انتظار می رود سرمایه گذاری کاربران نهایی در زیرساخت های مراکزداده به عددی بالغ بر 200 میلیارد دلار برسد، که این روند با رشد تقاضا پس از همه گیری برای تحول دیجیتال تسریع خواهد شد. همچنین ما معتقدیم که RDA در آینده می تواند به صنایع بیشتری گسترش یابد.”

رامتین نورمحمد