Web Analytics Made Easy - Statcounter
نمای از مکان دیتاسنتر مایکروسافت و درختانی که باید قطع شوند
نمایی از محل ساخت مرکز داده

مایکروسافت برای ساخت مرکز داده، مجوز قطع 2600 درخت را دریافت کرد

به مایکروسافت اجازه داده شده تا در ازای پرداخت پول به صندوق کاهش درختان شهر سن آنتونیو، هزاران درخت را در محلی که قصد دارد مرکز داده بسازد، حذف کند.

مایکروسافت در ازای مجوز قطع کردن 2642 درخت در زمینی به مساحت 33 هکتار، 1/47 میلیون دلار به صندوق کاهش درختان شهر پرداخت خواهد کرد. قطع این درختان نیاز به مجوز خاصی داشت، زیرا نیاز به ایجاد استثنایی در قانون حفاظت از درختان شهر داشت.

برنامه مایکروسافت در صورتی که اجازه قطع درختان داده نمی‌شد، ساخت یک تأسیسات دو طبقه بود که باعث افت قیمت شدید خانه‌های مجاور می‌شد. از این رو مردم این منطقه با قطع درختان این زمین مشکلی ندارند و احساس می‌کنند که یک ساختمان مرکز داده با ارتفاع کم گزینه خوبی خواهد بود.

مایکروسافت تعدادی درخت جایگزین می‌کند

مایکروسافت 833 درخت در اطراف ساختمان خواهد کاشت. نماینده قانونی مایکروسافت، بیل کافمن، استدلال کرد که درختان کاشته شده توسط مایکروسافت از سلامت بهتری نسبت به درختانی که در حال حاضر در این مکان هستند، برخوردار خواهند بود و پوشش بهتری خواهند داشت.

مایکروسافت علاقه خاصی به ساخت این مرکز داده دارد، زیرا نزدیک به یک مرکز داده Valero Energy است که به طور بالقوه باعث ایجاد افزونگی می‌شود. این عامل و حمایت محلی، در نهایت تعداد زیادی از اعضای شورا را متقاعد کرد که با نقض قانون حفاظت از درختان شهر به طور استثنا موافقت کنند، اگرچه برخی خاطرنشان کردند که این امر روح و نیت این مصوبه را شکسته و منجر به ایجاد آلایندگی بیش‌تر در منطقه می‌شود.