Web Analytics Made Easy - Statcounter

حسین ریاضی: پیام‌رسان‌های داخلی در ارتباطات بین‌المللی ناتوان هستند

حسین ریاضی رئیس هیئت مدیره سندیکای مخابرات ایران

حسین ریاضی رئیس هیئت مدیره سندیکای مخابرات ایران در گفت‌وگویی با سیتنا در مورد ارزیابی عملکرد پلتفرم‌ها و پیام‌رسان‌های داخلی، اظهار داشت: استفاده از پیام‌رسان‌ها با هدف برقراری ارتباط گروهی و یا با افراد خاص، صرف نظر از موقعیت مکانی و یا ملیت و محل سکونت دائم و یا موقت آن‌ها به‌منظور ارتباطات شخصی و اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی است که پیام‌رسان‌های داخلی فاقد چنین قابلیتی به‌طور کامل هستند و برای برقراری ارتباط با افراد و یا شرکت‌هایی که شماره موبایل ایرانی ندارند و ایرانی نیستند و یا ایرانی هستند ولیکن مقیم خارج از کشور هستند، مشکلاتی دارند ولذا نمی‌توانند تسهیلگر ارتباطات بین‌المللی باشند.

فعالیت‌های اقتصادی کشور روی پیام‌رسان‌های خارجی شکل گرفته است

رئیس هیات مدیره‌ی سندیکای صنعت مخابرات ایران، خاطرنشان کرد: به واسطه تسهیلگری که پیام‌رسان‌های خارجی در روابط اقتصادی و آموزشی و صنعتی و بازرگانی انجام می‌دهند، بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی بر روی آنها شکل گرفته است و محدودیت‌هایی که به برخی پیام‌رسان‌های خارجی اعمال شده است، برای رشد اقتصادی کشور مانع ایجاد کرده است که نتیجه آن کاهش رشد صادرات و فعالیت‌های اقتصادی در کشور میباشد ولذا بایستی طوری مدیریت گردد که محدودیت‌ها برداشته شود.