Web Analytics Made Easy - Statcounter
فیلترینگ تلگرام

عدم دریافت پیامک کد ورود به تلگرام در کشور

شنیده‌ها حاکی از آن است که تلگرام با محدودیت‌های بیشتری در کشور روبه‌رو شده است. برخی از منابع خبر مدعی شده‌اند پیامک کد ورود به تلگرام برای کاربران از سوی اپراتورهای تلفن همراه مسدود شده است و کاربران نمی‌توانند وارد حساب‌های تلگرام خود شوند.

به همین دلیل کاربران توصیه می‌کنند که تلگرام حداقل روی یک دستگاه فعال باقی بماند و حذف نشود تا بتوان با استفاده از کد داخل اپلیکیشن به دستگاه‌های دیگر وارد شد؛ در غیر این صورت امکان ورود از طریق پیامک وجود نخواهد داشت.

با این حال تا این لحظه هنوز هیچ توضیح یا واکنش رسمی در خصوص ادعای مسدود شدن پیامک تلگرام مطرح نشده است.