Web Analytics Made Easy - Statcounter

اقتصاد دیجیتال بدون دسترسی مستمر به اینترنت ممکن نیست!

محدودیت و فیلترینگ اینترنت

سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران همزمان با قطعی اینترنت در روزهای اخیر و ضرر بسیاری از کسب‌وکارها، در بیانیه‌ای به این موضوع واکنش نشان داد.

در این بیانیه سازمان نصر تهران به لطماتی که قطعی اینترنت اقتصاد دیجیتال وارد می‌کند، اشاره کرد: «اتفاقات روزهای اخیر در کشور نشان داد بیش از همیشه نیازمند جلب اعتماد مردم هستیم. ایجاد محدودیت در دسترسی به اینترنت به‌ویژه مسدود کردن شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌هایی که ده‌ها میلیون کاربر دارند قطعا به این اعتماد لطمه می‌زند.»

درآمد میلیون‌ها ایرانی به اینترنت گره خورده است

در ادامه این بیانیه نصر تهران به کسب درآمد میلیون‌ها نفر در کشور با استفاده از اینترنت اشاره کرده است:«میلیون‌ها نفر برای ارتباط با عزیزانشان به این ابزارها وابسته هستند. میلیون‌ها نفر برای سرگرمی و آموزش و کسب اخبار و اطلاعات به اینترنت مراجعه می‌کنند. بنابراین مسدود یا محدود کردن اینترنت تنها موجب سلب اعتماد از شهروندان خواهد شد. مچنین کسب‌وکارهای بسیاری برای تداوم فعالیت خود نیازمند اطمینان از کارایی و پایداری اینترنت کشور هستند. چگونه می‌شود اقتصاد دیجیتال داشت وقتی نمی‌توان از دسترسی مستمر به اینترنت مطمئن بود؟»

نصر تهران خواهان بازگشت اینترنت به وضعیت طبیعی است

در انتهای این بیانیه ضمن بیان اینکه اعضای هیأت مدیره نصر تهران طی جلسه فوق‌العاده‌ای به بررسی لطمات و ضرر و زیان‌های وارد شده به کسب و کارها به دلیل قطعی اینترنت خواهند پرداخت، آمده: «سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران مصرانه از نهادهای مسئول می‌خواهد وضعیت دسترسی به اینترنت را به وضعیت طبیعی برگردانند.»