Web Analytics Made Easy - Statcounter
دسته بندی دیتاسنتر ها

دسته بندی مراکزداده

مراکزداده دارای انواع مختلف و متفاوتی هستند. گرچه دسته بندی های مختلفی برای تفکیک این مراکز ابداع شده و به کار گرفته می شود ولی عمدتا تناسب و همخوانی قابل اعتمادی در سطوح این دسته بندی ها رعایت نشده است. شناخت دسته بندی صحیح مراکزداده به مالکان، راهبران و بهره برداران مراکزداده کمک شایانی در انتخاب بهینه استانداردها، استراتژی ها و سیاست های مترتب بر هر یک از این دسته ها خواهد نمود. 

لذا در ادامه با تکیه بر اطلاعات ارائه شده در سند تعرفه خدمات مراکزداده که توسط مشاوران رسمی سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور تدوین شده است، به معرفی دسته بندی مراکزداده از دیدگاه های مختلف پرداخته می شود.

مراکزداده از منظر نوع بهره برداران

 • مراکزداده عمومی
 • مراکزداده خصوصی
 • مراکزداده دولتی

مراکزداده از منظر نوع استفاده

 • مراکزداده تجاری
 • مراکزداده تحقیقاتی
 • مراکزداده تفریحی
 • مراکزداده نظامی

مراکزداده از منظر اندازه و مقیاس

 • مراکزداده میکرو/ Micro
 • مراکزداده کوچک/ Mini
 • مراکزداده متوسط
 • مراکزداده بزرگ/ Mega
 • مراکزداده فوق مقیاس/ ابر مقیاس/ Hyperscale / Megacenter

مراکزداده از منظر مکان و موقعیت

 • مراکزداده محلی
 • مراکزداده شهری
 • مراکزداده استانی
 • مراکزداده کشوری
 • مراکزداده منطقه ای
 • مراکزداده قاره ای

* در دیدگاه ملی و بین المللی برداشت های مختلفی از مراکزداده منطقه ای وجود دارد. در دیدگاه ملی به مراکزداده فرااستانی و پوشش دهنده چند استان و در دیدگاه بین المللی به مراکزداده فراکشوری و پوشش دهنده چند کشور، مراکزداده منطقه ای اطلاق می شود.

مراکزداده از منظر ارائه خدمت

 • مراکزداده مخابراتی
 • مراکزداده بانکی
 • مراکزداده شهری
 • مراکزداده گیمینگ
 • مراکزداده هوشمند صنعتی

* در این بخش منظور از مرکزداده شهری، مراکزداده تجهیز شده توسط شهرداری ها بمنظور ارائه خدمات هوشمند شهری اعم کنترل خودروهای خودران، چمع آوری هوشمند پسماند، پارک های هوشمند، پارکینگ های هوشمند، کنترل ترافیک هوشمند، نظارت تصویری هوشمند و … به شهروندان است.

مراکزداده از منظر نوع طراحی

 • مراکزداده سنتی
 • مراکزداده استاندارد
 • مراکزداده یکپارچه
 • مراکزداده ماژولار
 • مراکزداده سیار/ قابل حمل
 • مراکزداده لبه/ Edge

مراکزداده از منظر نوع بستر و زیرساخت

 • مرکزداده محلی/ On-Premises
 • مرکزداده ابری/ Cloud

مراکزداده از منظر مالکیت

 • اختصاصی/ تملکی
 • اجاره ای/ چند مستاجری/ هم مکانی
رامتین نورمحمد