Web Analytics Made Easy - Statcounter

درخواست اجاره و خرید مرکزداده

شرکت «پردیس دیبا اندیشان» پیرو دریافت درخواست‌هایی از متقاضیان مبنی بر اجاره و خرید مرکزداده، از کلیه مالکین، سازندگان و ارائه دهندگان خدمات مراکزداده خواهشمند است در صورت انطباق با شرایط ذیل، نسبت به ارسال پیام به منظور رایزنی پیرامون شرایط همکاری، اقدام فرمایند.

  1. خرید مرکزداده
  • حداقل ظرفیت فعلی 80 الی 100 رک
  • حداکثر ظرفیت قابل تجهیز 200 الی 250 رک
  • حداقل ظرفیت سرمایشی هر رک 7 الی 10 کیلووات
  • حداقل رده افزونگی 2، ترجیحاً با قابلیت ارتقاء به رده 3
  1. اجاره مرکزداده
  • ظرفیت 50 الی 60 رک
  • حداقل ظرفیت سرمایشی هر رک 5 الی 7 کیلووات
  • حداقل رده افزونگی 2
  • حداقل مدت قرارداد اجاره 1 سال با قابلیت تمدید به 3 سال

خواهشمند است در صورت تمایل برای فروش و اجاره مراکز داده حائز شرایط فوق، از طریق شماره‌های ذیل با آقای محمد آذری، شرکت پردیس دیبا اندیشان تماس حاصل فرمائید:

۰۲۱ ۸۸۵۵۸۷۲۷ (داخلی 103)

0902 200 2211

جهت انتشار آگهی، نیازمندی‌ها و هرگونه همکاری تبلیغاتی در آی تی جو با ما در ارتباط باشید.