Web Analytics Made Easy - Statcounter
اخبار تکنولوژی - دنیای فناوری - اخبار آی تی

هوش مصنوعی به چالش 50 ساله ی زیست شناسی پاسخ داد

Alpha Fold می‌تواند شکل پروتئین‌ها را به عرض یک اتم پیش‌بینی کند. این موفقیت می‌تواند به محققان در طراحی داروهای جدید و درک بیماری‌ها کمک کند.

در بلندمدت، پیش‌بینی ساختار پروتئین‏ها همچنین به طراحی پروتئین‌های مصنوعی، مانند آنزیم‌هایی که زباله‌ها را هضم کنند یا سوخت‌های زیستی تولید می‌کنند، کمک خواهد کرد.

محققان همچنین در حال کشف روش‌هایی برای معرفی پروتئین‌های مصنوعی هستند که باعث افزایش عملکرد محصول و تقویت گیاهان می‌شود.

این نتایج حاصل تحقیقات DeepMind و برگزارکنندگان مسابقه‌ای در خصوص پیش‌بینی ساختار پروتئین با نام Critical Assessment of protein Structure Prediction (CASP) بوده است.

رامتین نورمحمد