Web Analytics Made Easy - Statcounter

ارزش سهام اپل پس از گزارش درآمد سه‌ماهه با ریزش شدید مواجه شد

ریزش سهام اپل

روز جمعه بدترین روز سهام اپل در سال 2023 بود و این شرکت شاهد بیشترین افت ارزش سهام از مهرماه سال گذشته بود. البته سهام این شرکت در سال جاری تاکنون 40 درصد رشد داشته است، اما کاهش فروش از ادامه رشد پرقدرت سهام شرکت جلوگیری کرده است.

سهام اپل 4/8 درصد در یک روز افت کرد

سهام اپل روز جمعه 4/8 درصد سقوط کرد، یک روز پس از آن که شرکت گزارش درآمد سه ماهه سوم مالی خود را به اشتراک گذاشت که نشان داد شرکت کاهش درآمد در سه ماهه آتی را پیش بینی کرده است که چهارمین دوره متوالی کاهش فروش خواهد بود.

درآمد اپل در این سه ماهه از سود و درآمد مورد انتظار پیشی گرفت، اما فروش کلی این شرکت با کاهش فروش آیفون، آی‌پد و مک حدود یک درصد کاهش یافت. اپل همچنین اعلام کرد انتظار فروش مشابهی را در سه ماهه آتی دارد که پس از آن سهام شرکت به شدت با ریزش مواجه شد.